Придружаване 

В случай че имате въпроси или нужда от повече информация, не се колебайте да ни потърсите!

Придружаване 
Основните цели на услугата са:
 
  • Да помогнем на клиентите по време на техния престой в България

Придружаването не е същински превод. Осъществява се в неофициални ситуации като настаняване, пазаруване, пътуване и др., включително придружаване по време на лов и риболов. За разлика от него, фирменото асистиране, което може да се осъществи и за физически лица, представлява придружаване в различните институции.
 
  • Да разкрием красотата на България, историческите и културни забележителности пред чужденци

Този вид придружаване се нарича „туристическо придружаване“, тъй като нашите сътрудници дават информация и относно посещаваните места.

България, центърът на Балканите, е страна с богата история, поради което има много забележителности било от Античността, Средновековието или Новото време. Културният туризъм представя страната в светлината на събития не само от национално, но и от международно ниво. Могат да се посетят забележителности, останали от траките, от римляните, български манастири и църкви, сгради с културно-историческо значение, изложби на изключителни български художници.

България притежава и прекрасна природа. Изключителни са парковете, планините, пещерите, реките. Екологичният туризъм е клон, който се развива, но вече предлага много възможности за избор. 

Винаги е интересно да опознаеш което и да е място и начин на живот. Да влезеш в едно различно общество, да се смесиш с населението и да почувстваш духа както на историята, така и на модерните хора. 

За туристическото придружаване има няколко възможности:
- Клиентът посочва местата, които иска да посети, обсъжда се план за деня, който се одобрява и от двете страни;
- Клиентът обяснява сферата на своите интереси и на базата на това ние предлагаме подходящо решение;
- Клиентът избира обиколка на забележителности и на места, планирана предварително от АТИ БГ.