I. ПРИДРУЖАВАНЕ

1.  Условия
 • Поръчка за придружаване се прави най-малко 1 ден преди събитието.
 • Поръчка за туристическо придружаване се прави най-малко 4 дни преди събитието.
 • Всички разходи на нашия сътрудник (храна и нощувка), при ангажимент с продължителност повече от 1 ден, са за сметка на Клиента.
 • Минималният ангажимент е един час, след което цената се изчислява на всеки започнат половин час.

2.  Цени

По запитване. 


II. ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ
1. Условия
 • Поръчка за писмен превод се възлага по имейл или на място в нашия офис.
 • Поръчката се счита за приета и срокът започва да тече след потвърждение от страна на АТИ БГ.
 • В заявката се посочват изходният брой страници на документа, желаният тип поръчка /стандартна, бърза, експресна/ и начин на предаване на поръчката.
 • При необходимост, Клиентът предоставя помощни материали /ако разполага с такива/, лице за консултации и посочва своите изисквания относно терминология, начин на изписване на имена и фирми, оказва съдействие при разчитане на специфични съкращения и акроними.
 • Готовият превод се изпраща по имейл, чрез куриер или се предава лично от наш сътрудник. При превод над 4 преводачески страници, куриерските разходи са за сметка на АТИ БГ.

2. Цени

 
Групи езици Стандартна поръчка
/след 2-3 работни дни/
Бърза поръчка
/за следващия
работен ден/
Експресна поръчка
/за същия ден,
между 4 и 8 работни часа/
ПЪРВА ГРУПА
английски,
немски, руски
10,00 лв./стр. за клас А
12,00 лв./стр. за клас Б
14,00 лв./стр. за клас В
16,00 лв./стр. за клас Г
12,00 лв./стр. за клас А
14,00 лв./стр. за клас Б
16,00 лв./стр. за клас В
18,00 лв./стр. за клас Г
15,00 лв./стр. за клас А
17,00 лв./стр. за клас Б
19,00 лв./стр. за клас В
По запитване
ВТОРА ГРУПА
френски, италиански,
испански
12,00 лв./стр. за клас А
13,00 лв./стр. за клас Б
15,00 лв./стр. за клас В
17,00 лв./стр. за клас Г
14,00 лв./стр. за клас А
15,00 лв./стр. за клас Б
17,00 лв./стр. за клас В
19,00 лв./стр. за клас Г
17,00 лв./стр. за клас А
18,00 лв./стр. за клас Б
20,00 лв./стр. за клас В
По запитване
ТРЕТА ГРУПА
гръцки, турски
13,00 лв./стр. за клас А
14,00 лв./стр. за клас Б
16,00 лв./стр. за клас В
18,00 лв./стр. за клас Г
15,00 лв./стр. за клас А
16,00 лв./стр. за клас Б
18,00 лв./стр. за клас В
По запитване
18,00 лв./стр. за клас А
19,00 лв./стр. за клас Б
21,00 лв./стр. за клас В
По запитване
ЧЕТВЪРТА ГРУПА
румънски, полски, 
украински
16,00 лв./стр. за клас А
17,00 лв./стр. за клас Б
19,00 лв./стр. за клас В
21,00 лв./стр. за клас
18,00 лв./стр. за клас А
19,00 лв./стр. за клас Б
21,00 лв./стр. за клас В
По запитване
21,00 лв./стр. за клас А
22,00 лв./стр. за клас Б
24,00 лв./стр. за клас В
По запитване
ПЕТА ГРУПА
португалски, македонски, 
сръбски, хърватски, 
албански, чешки,
словашки
17,00 лв./стр. за клас А
18,00 лв./стр. за клас Б
20,00 лв./стр. за клас В
22,00 лв./стр. за клас
19,00 лв./стр. за клас А
20,00 лв./стр. за клас Б
22,00 лв./стр. за клас В
По запитване
По запитване
ШЕСТА ГРУПА
словенски, нидерландски, унгарски, 
датски, шведски, норвежки
20,00 лв./стр. за клас А
21,00 лв./стр. за клас Б
23,00 лв./стр. за клас В
По запитване
22,00 лв./стр. за клас А
23,00 лв./стр. за клас Б
25,00 лв./стр. за клас В
По запитване

По запитване
 
ДРУГИ ЕЗИЦИ
арменски, фински,
литовски, 
арабски, иврит,
китайски, 
японски и др.
По запитване По запитване По запитване
 
 • Цените се изчисляват на страница въз основа на вече преведения текст. Една преводаческа страница съдържа 1800 символа с разстоянията.
 • Стандартни поръчки с обем над 4 преводачески страници на ден се таксуват като бързи.
 • Бързи поръчки с обем над 4 преводачески страници на ден се таксуват като експресни.
 • В случай на ръкописни текстове, цените се завишават в зависимост от степента на нечетливост.

Клас А: общински документи на български език и други бланкови документи.

Клас Б: дипломи, академични справки, декларации, удостоверения, лична и фирмена кореспонденция и подобни неспециализирани текстове без терминология.

Клас В: технически, икономически, счетоводни, юридически документи и друга специализирана литература, медицински документи с умерено съдържание на терминология (напр. болнични листове, амбулаторни листове, имунизационни паспорти и др.).

Клас Г: силно специализирани медицински текстове - епикризи, лекарски становища, аутопсии и подобни.III. УСТНИ ПРЕВОДИ

1. Условия
 • Поръчка за устен превод се прави най-малко 1 ден преди събитието.
 • Клиентът предоставя цялата налична информация относно темата и специфичната терминология. При наличие на специално изготвени документи, презентации и др., те се предоставят за запознаване на преводача с тяхното съдържание. 
 • Мястото на провеждане на събитието и програмата за деня се съобщават предварително. 
 • Времето, за което преводачът е ангажиран, се заплаща независимо дали има същински превод.
 • Минималният ангажимент е един час, след него цената се изчислява на всеки започнат половин час.
 • Всички разходи на нашия сътрудник (храна и нощувка), при ангажимент с продължителност повече от 1 ден, са за сметка на Клиента.

2. Цени

По запитване.


IV. ФИРМЕНО АСИСТИРАНЕ

1. Условия
 • Поръчка за фирмено асистиране пред различни институции се прави най-малко 2 дни предварително. За организация на различни събития - най-малко от 2 до 7 дни предварително (в зависимост от събитието).
 • Минималният ангажимент е един час, след което цената се изчислява на всеки започнат половин час.

2. Цени

По запитване.

За всички останали услуги (консултиране, посредничество, секретарско обслужване) условията и цените се договарят индивидуално с всеки Клиент, като се отчитат вида услуга, обема, изискванията на Клиента и др. Офертата се изготвя на база на подробно запитване от страна на Клиента.


V. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Сроковете и цените за легализация на документи се формират по сложна схема, която зависи от редица фактори като: вид на документа, държавните институции, които полагат заверки, куриерските разходи и други. 

По тази причина, за определяне на точния срок и калкулиране на съответната цена, Ви молим да отправите конкретно запитване.


VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Редакция и корекция – цени по запитване.