Писмени преводи 

В случай че имате въпроси или нужда от повече информация, не се колебайте да ни потърсите!

Писмени преводи 
АТИ БГ предлага стандартни и специализирани преводи с възможност за онлайн поръчки и срок на предаване според Вашите нужди. 

Преводите се извършват от заклети преводачи, вписани в регистъра на дирекция „Консулски отношения“ на МВнР или от преводачи със специализация в конкретната област. Работим в различни области – от лични и официални документи до медицински и юридически текстове. 

Писмените преводи, които предлагаме, се разделят на няколко КАТЕГОРИИ:

 
 • Официален превод
  Извършва се от преводач, вписан в регистъра на дирекция „Консулски отношения“ на МВнР. Преводът се подписва от съответния преводач, с което той удостоверява истинността му и носи отговорност за неговата достоверност. Преводът се скрепва към изходния документ и се снабдява с фирмен печат.
 • Легализиран превод 
  При този вид превод подписът на оторизирания преводач се удостоверява (заверява) от надлежните институции (необходимо е предварително снабдяване на изходния документ със съответните държавни заверки и/или с Апостил). 
 • Неофициален превод 
  Представлява превод от професионален преводач на документи и материали, за които не е необходимо полагане на подпис от страна на преводача (по избор на клиента се предава във формат DOC, PDF или на хартиен носител).

Работим в голямо разнообразие от ОБЛАСТИ:

ПРАВО, ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ,  СЧЕТОВОДСТВО, ИЗКУСТВО И ТУРИЗЪМ, РЕКЛАМА, АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, СТРОИТЕЛСТВО, ЕНЕРГЕТИКА, МЕДИЦИНА, БИОЛОГИЯ, ЕКОЛОГИЯ, МАРКЕТИНГ, ИНФОРМАТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ДР.

Примерни документи и материали, които попадат в горните сектори: счетоводен баланс, финансов отчет, договор, пълномощно, нотариален акт, дружествен устав, протокол, жалба, законов акт, разпоредба, патент, оферта, ценова листа, презентация, брошура, меню, интернет сайт, ръководство, техническа спецификация, информационен лист за безопасност, епикриза, експертно становище, имунизационен паспорт, болничен лист, амбулаторен лист, диплома, приложение към диплома, удостоверение, акт за раждане, свидетелство за съдимост, трудова книжка, лична и делова кореспонденция и др. 


Можете да ни потърсите за писмен превод от/на следните ЕЗИЦИ:

Английски, немски, руски, френски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски, полски, чешки, сръбски, хърватски, украински, португалски, македонски,словенски, нидерландски, унгарски, словашки, датски, шведски, норвежки, финландски, литовски, арабски, китайски и др.


Придържаме се към следните ПРИНЦИПИ НА РАБОТА:

 
 • Комуникация
  За нас е изключително важна добрата комуникация с клиентите и преводачите. Тя е един от ключовете за постигане на добър продукт и доволен клиент. Не се притеснявайте да ни отправите всички свои въпроси!
 • Специализация
  Възлагаме заданията на преводачи с опит и специализация в съответния сектор.   
 • Точност
  Предаваме преводите в уговорения срок и спазваме поетия ангажимент. 
 • Качество
  Писмените преводи се проверяват за технически грешки и пропуски от коректор, а по заявка на клиента се извършва и стилистична и езикова редакция или терминологична редакция от специалист.