Устни преводи 

В случай че имате въпроси или нужда от повече информация, не се колебайте да ни потърсите!

Устни преводи 
Изборът на лицето, което ще предаде Вашето съобщение, определя в голяма степен успеха на Вашите преговори или на Вашата среща!

Фигурата на преводача заема съществена роля във всички ситуации, в които е важно да се общува бързо и точно, възпроизвеждайки вярно всички нюанси, без да се изменя смисълът на съобщението.

Добрият преводач трябва да има специфични качества като силна концентрация, точност, памет, дисциплина, етика и обща култура. 

Трябва да може да работи в екип и в условия на стрес, като се адаптира към различните ситуации и към типа на публиката, за да взаимодейства по най-добрия начин със своите събеседници.

Преводачът предава устно съобщение в реално време от един език на друг.

В зависимост от случая, се избира най-подходящия вид устен превод:
service
Симултанен превод
Симултанният превод е най-бързата техника. Извършва се почти едновременно с речта на оратора. Освен квалифицирани преводачи, е необходимо използването на технически средства – кабина, слушалки, микрофони.
Този вид устен превод е подходящ за събития, симпозиуми и конференции с голяма публика. 


 
service
Консекутивен превод
За по-ограничен брой участници може да се избере консекутивен превод, който не налага употребата на специални устройства. Консекутивният превод, както указва неговото име, се извършва последователно, след всяка пауза на оратора,  и следователно изисква повече време от симултанния превод.
Този вид устен превод е подходящ за събития, симпозиуми и конференции с по-малка публика.
service
Устен превод по време на преговори
За разговори в ограничен кръг от хора се предпочита превод, който може да бъде извършен както симултанно, но без технически средства, така и консекутивно или чрез комбинация от двата способа. 
Този вид превод е подходящ за търговски срещи, панаири, посещения на фабрики и фирми.

 
*** 
service
Устен преводи при изповядване на сделки пред нотариус
За да бъде подписан публичен акт от чужденец, нотариусът изисква лицето да бъде придружено от заклет преводач, който също подписва документа и поема наказателна отговорност в случай на неверен превод. Преводът се извършва симултанно и/или консекутивно според предпочитанията на клиента и изискванията на нотариуса. 
Този вид превод е необходим при сключване на договори, подписване на пълномощни и декларации от чужденци.
***