Blog
Превод на етикети за хранителния и нехранителния сектор

Превод на етикети за хранителния и нехранителния сектор

Само законово задължение ли е, или и рекламно средство?
 
Основни типове етикети и цели
 
Преводът на етикети на различни видове продукти е необходим все по-често – в посока както от чужд на български език (етикети на вносни продукти, пускани в продажба на българския пазар), така и от български на чужд език (етикети на продукти, произвеждани от български фирми и предназначени  за износ).
 
И в двата случая точността и правилността на превода са от съществено значение за имиджа на фирмата възложител и за добрата реализация на продукта. Всеки търговец знае, особено при неналожени на съответния пазар марки, какво впечатление може да направи един лош превод, пълен с неточности или с лош изказ и как това може да се отрази на пласирането на продукта сред целевата аудитория. Затова е особено важно на кого ще бъде възложена тази задача. Ще могат ли служителите на фирмата производител/вносител да изпълнят качествен превод или е по-добре да се потърси агенция за преводи, разполагаща с професионални преводачи? На този въпрос всеки търговец следва да отговори сам и да направи преценка на рисковете от недобрия превод, като вземе решение дали да инвестира в професионално изпълнен превод, който ще самоизплати инвестицията, спестявайки най-малкото накърнен имидж и компрометирано представяне на продукта.

Не е за пренебрегване рискът, че неточната информация в превод на етикет може да има законови последствия (особено при превод на етикети на хранителни продукти, опасни стоки и детергенти и т.н.).
Що се касае до специфичните цели при превода на етикетите, те зависят и от съответната сфера на индустрията. При превода на етикети на хранителни продукти се набляга на точността; при превода на етикети на химически продукти и детергенти – на използването на утвърдена терминология, докато при превода на етикети на козметични продукти е важен добрият рекламен изказ.
Превод на етикети и пандемията от COVID-19
 
В последно време, предвид пандемията от COVID-19, е засилено търсенето на професионален превод на етикетите на използваните лични предпазни средства – а именно на предпазни маски, шлемове, ръкавици и др. В тази област се работи често както в посока от български към английски, италиански, немски и други езици, така и от турски и английски език към български език.
Формат и оформление на преводите
 
Често фирмите производители или вносители не разполагат с текста на етикетите за превод в редактируем формат. В повечето случаи материалите за превод се предоставят във формат pdf. Когато е възможно и качеството на файловете го позволява, агенцията за превод ги конвертира в Word с цел по-лесна последваща обработка. Когато файловете не подлежат на конвертиране, преводният текст се изнася в документ в Word като се следва логическата последователност на текста. При този тип изпълнение текстът на целевия език отговаря по форматиране на изходния текст – преводачът спазва стриктно форматирането, в т.ч. наклонен, удебелен, подчертан или уголемен шрифт, за да могат специалистите по предпечатна подготовка да нанесат правилно преводния текст на съответните места. Като допълнителна услуга е възможно преводачът да направи финален преглед на готовия етикет с цел проверка на съответствието преди да се пристъпи към печат.
Когато възложителят разполага с текста в Word, агенцията за превод предава готовите преводни материали двуколонно /изходният и целевият текст се разполагат един срещу друг/.
 

И отново – маркетинг, и пак маркетинг
 
Ако смятате, че етикетът на Вашия продукт е най-добрият канал за комуникация с потребителя, не оставяйте превода на тези материали на случайността.
 
Ние от АТИ БГ ще се радваме да Ви помогнем с професионален превод на етикети и продуктови описания от/на английски, немски, френски, италиански, турски и други езици.
 
Свържете се с нас за безплатна консултация и оферта тук.
 
Submit now
Изпрати ни твоето мнение за тази статия