Blog
Нови условия за издаване на Апостил

Нови условия за издаване на Апостил

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че в Държавен вестник № 87 от 19.10.2018 г. беше обнародван Закон за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; доп., бр. 30 от 2013 г. и бр. 44 от 2018 г.).

В резултат на внесените промени, считано от 1 януари 2019 г., документите, издавани от кметовете и общинските администрации, ще бъдат удостоверявани с Апостил от областните администрации, а не от Министерство на външни работи, както досега. 

Очаквайте допълнителна информация относно таксите и сроковете веднага щом станат известни.

Прочетете текста на Указа за обнародване тук.
Submit now
Изпрати ни твоето мнение за тази статия