Blog
Превод на книга от английски език, обезпечен от АТИ БГ

Превод на книга от английски език, обезпечен от АТИ БГ

С удоволствие Ви съобщаваме, че на АТИ БГ беше гласувано доверие да участва в реализацията на един интересен проект в областта на денталния мениджмънт  – а именно преводът от английски език на книгата „Как да превърнем денталната практика в успешен бизнес“ на Габриел Асулин, експерт по управление и маркетинг на дентални клиники.

Благодарим на колегата Цветозар Василев за професионално извършения превод от английски език!
 
Submit now
Изпрати ни твоето мнение за тази статия