Blog
Експресни преводи – да, но на каква цена?

Експресни преводи – да, но на каква цена?

Често се случва да оставяме нещата за последния момент или пък да ги изискат от нас в последния момент. Това важи напълно и в областта на преводите. Налага Ви се да пътувате и часове преди заминаването се досещате, че пълномощното за автомобила не е преведено на езика на държавата, която ще посетите или пък най-малкото на английски език? Или пък при регистрация на автомобил от КАТ Ви изискат превод на чуждестранното свидетелство за регистрация, след като сте чакали цял ден? Нерядко се случва и при изтичащ срок на данъчни проверки и ревизии изведнъж да се окаже, че липсва превод на някой договор или фактура… Тези и подобни случаи са едни от най-честите, при които се налага експресен превод. За щастие този тип документи не са специализирани и нашите преводачи успяват да реагират бързо и адекватно, особено когато се касае за основните групи езици.
 
По различно стоят нещата с експресните преводи на специализирани документи. Както клиентите, така и преводаческите агенции трябва да обмислят добре нещата преди съответно да подадат или да приемат поръчка за експресен превод на медицински, юридически или друг специализиран текст. Да, това също се налага понякога, но трябва да се предприема в редки и изключително спешни случаи. Специализираните преводи често изискват повече време за проучване на терминология или откриване на рядко съкращение или акроним, а когато времето те притиска или липсва такова – изходът може да е компромис в резултата или по-висока цена, за да се извършат необходимите бързи консултации.
Какъв всъщност е срокът за извършване на експресен превод?
 
Срокът за извършване на експресна поръчка варира от 1 до 8 часа. Точното време за изпълнение се определя въз основа на вида на документа, броя страници, работния език, както и моментната натовареност. Превод на акт за раждане на английски език или на други езици от първа и втора група например може да отнеме 1 час или дори по-малко, докато с увеличаване на обемът или редкостта на езика се увеличава неминуемо и срокът.

 
А каква е цената на експресните преводи?

Като при всяка експресна услуга, съвсем нормално е да има известно повишение на цената (за повече информация вижте нашата ценова листа). Това се дължи на факта, че преводачът или преводаческият екип, изпълняващ поръчката, трябва да прекъсне своята предварително планирана работа и да наруши работната си програма, за да вмъкне Вашия превод преди другите.

Не това обаче е най-важното. Най-важното за нас е цената да е изразена във финансови параметри единствено по отношение на услугата, а не до последващи вреди. Затова всяка уважаваща себе си преводаческа агенция или преводач би отказал поръчка, ако се съмнява в добрия краен резултат. Едно е спешен превод на удостоверение за брак или превод на пълномощно, друго е спешен превод на диплома или кореспонденция, а съвсем различен е казусът със специализираните преводи – епикризи, финансови доклади или съдебни решения. Поради това винаги, когато е възможно, препоръчваме на нашите клиенти да предвиждат необходимото време, за да получат оптимален баланс между цена и качество.    
Както е известно, комбинацията от добра цена, високо качество и кратък срок никога не е възможна едновременно! Можете да получите само две от тях. За Вас остава да решите коя комбинация да изберете.
 
Не се колебайте да се свържете с нас, за да обсъдим заедно възможните решения!
Submit now
Изпрати ни твоето мнение за тази статия