Blog
Как да пишем ясно

Как да пишем ясно

С удоволствие споделяме една брошура на Европейската комисия, Генерална дирекция "Писмени преводи", с препоръки как да пишем ясно. Съдържанието е насочено към служителите на ЕК, но спокойно можем да „откраднем“ за себе си – преводачи или съставители на текстове – някои полезни съвети.

Ръководството включва 10 основни съвета, някои, от които базови, са преподавани още в училище, но често са забравяни дори от хора на висока обществена позиция.

В нея се напомня, че преди да пристъпим към съставяне на текста първо трябва да помислим, да определим неговата цел и аудитория, да планираме структурата на съдържанието. Включени са конкретни съвети за по-ясен и кратък изказ, разгледан е и въпросът за ненужната употреба на чуждици, както и затрудненията, които създава използването на неразпространени съкращения и акроними.

Можете да свалите брошурата тук.


Източник на илюстрации: документ HC-02-15-257-BG-N на ЕК.
Submit now
Изпрати ни твоето мнение за тази статия