Blog
Безследно изчезнали в превода – някои забавни преводачески бисери

Безследно изчезнали в превода – някои забавни преводачески бисери

Как Ви звучи изразът „Ние ще Ви предложим запечен стар мъж от Банско“? Малко странно, нали?

Всеки англоговорящ, който за пръв път е в България, би разбрал така превода на “Grilled old man from Bansko” (английски превод в меню на „запечен бански старец“).

Това не е никак учудващ превод на фона на барман, който отвръща на “Do you speak English?” („Говорите ли английски?“) с „рехаво“ (на български).         
Въпреки че живеем във време, в което Google Translate вече изключително рядко прави подобни забавни преводи, такива все още се срещат не само по нашите ширини, но и зад граница. И често те са дело на човек, а не на машина.

Споделяме Ви едни от най-абсурдните преводи, на които сме се натъквали.

Забавни преводи от България

 
The closed is open”  (надпис на врата на тоалетна).

A “shit” of meat and vegetables – най-вероятно става въпрос за шишче с месо и зеленчуци, но англоговорящите чужденци сигурно са решили да пропуснат този деликатес. Както и шишчетата по селски – Shits by Selsky.

Някои ресторанти пък залагат директно на транслитерация, надявайки се, че чужденците биха разбрали lavrak, manatarki и bob. Американецът Боб може и да си поръча bob просто от чисто любопитство заради съвпадението с името си.

“Yoghurt with copper” реално е „Кисело мляко с мед“, но “copper” е металът мед, а не хранителният продукт, грижливо събиран от хиляди пчелички.

Подобен пример е “Sponges with butter”, което на български се превежда „Гъби в масло“, но „гъбите“ (sponges) са гъби за баня.
 

Забавни преводи от чужбина

 
В Китай слоганът на KFC „Да си оближеш пръстите“ (“Finger lickin’ good”) е станал заплашителното „Ще ви изядем пръстите“.

Също в поднебесното царство, лозунгът на Пепси „Внеси живот в ежедневието си с поколението на Пепси“ (“Come alive with the Pepsi Generation”) става „Възкреси предците си с Пепси“ (“Pepsi Brings Your Ancestors Back From the Dead”).

Из надпис на стъклото на ресторант в Нова Зеландия: “Open seven days a week, and weekends too.” („Отворен седем дни в седмицата. И през уикенда също.“).

На летището в Копенхаген: “We take your bags and send them in all directions.” („Взимаме багажа Ви и го пращаме във всякакви посоки.“)

В химическо чистене в Банкок: “Drop your trousers here for the best results.” („За най-добри резултати, свалете панталоните си тук.“)

Из надпис в лекарски кабинет в Рим: “Specialised in women and other diseases.” („Специалист по жени и други болести.“)

В зоопарка в Будапеща: “PLEASE DO NOT FEED THE ANIMALS. If you have any appropriate food, give it to the guard on duty.” („МОЛЯ, НЕ ХРАНЕТЕ ЖИВОТНИТЕ. Ако имате някаква подходяща храна, дайте я на охраната.“)

Надпис на кофа за боклук в Китай: “Poisonous & Evil Rubbish” („Отровен и зъл боклук“).

Бележка на стена в ресторант: “No smoking aloud” („Не пушете на глас“).

В руски хотел, преводите на „Просьба убрать номер“ („Моля, почистете стаята“) и „Просьба не беспокоить“ („Моля, не безпокойте“), на английски са били преведени “Please remove the room“ („Моля, премахнете стаята“) и “Please do not worry” („Моля, не се безпокойте“).
 
Надяваме се, че поне малко сме допринесли за усмивката на лицето Ви и сме сигурни, че и вие сте срещали подобни „майсторски“ превод, а какво по-хубаво от това сега вие да разсмеете нас като споделите някои от тях чрез бланката под текста.
Submit now
Изпрати ни твоето мнение за тази статия