Blog
5 ключови фактора за успешен превод

5 ключови фактора за успешен превод

Нито един професионален преводач не трябва да има извинение за факта, че не е в крак с най-новите инструменти и техники за предоставяне на по-добри преводи.

За голяма част от преводаческите агенции процесът на превод включва няколко етапа, с които преводачите на свободна практика често не са наясно.
Преводачите, които са прекарали известно време като стажанти в преводачески фирми или агенции и са се запознали с всички необходими процеси, често имат по-сериозен и професионален подход от тези, които са навлезли в професията по друг начин и са се учили от принципа „проба-грешка“.

Има много повече в преводаческата работа от това да се пише на чужд език и да се използва помощта на един-два САТ или други инструмента. 

Днес ще разгледаме ключовите фактори за успешен превод.
 
  1. Контекст

Контекстът е от изключителна важност за качествения превод, но често бива подценяван. От специфичната целева аудитория – тесен, обикновено специализиран кръг читатели или широка публика – зависи дали в превода ще присъстват специализирани термини или по-достъпни синоними.

Да вземем медицински превод за пример. Когато аудиторията ни е специализирана, бихме използвали думи като „езофагус“, „ренален“ или „субклавиален“. Когато аудиторията ни е широката публика, тези думи ще са „хранопровод“, „бъбречен“ и „подключичен“.

Когато се превеждат отделни изречения или откъси от текст, които са част от по-голям проект, който вече е завършен, е нужно да се даде информация за него.
 
  1. Разбиране и адаптиране

Преводачът трябва да разбира всяка дума от изходния текст, за да успее да предаде изцяло смисъла му. Често дори една-единствена дума, която не е на място или е преведена грешно, може да наруши цялостния смисъл на текста.

Освен това не е достатъчно само да се разбира източника, но и да е налице умение да се ползва целевият език. Често срещана грешка при преводите е, че човекът, превел текста, е разбрал смисъла му, но крайният текст не звучи естествено. Обикновено това става и когато текстът се превежда буквално.

В такива случаи правилният подход е т. нар. „адаптиране“ – текстът се адаптира, за да звучи адекватно за аудиторията. Буквално преведен или неестествено звучащ текст може да злепостави бизнеса, който е публикувал текста, или да доведе до пропуснати ползи или дори до загуби.
 
  1. Последователност

За да се избегнат обърквания в текста е задължително да има последователност в превода. Това означава, че след като е възприета определена дума за превод, обозначаваща конкретни елементи/части, трябва да се продължи употребата на тази дума за въпросните елементи/части от текста.

Ако вече има публикувани текстове в областта, в която се превежда, е желателно да се запазят преводите на термини от предишни преводачи. Разбира се, това трябва да става, при условие че не са били преведени грешно. Същото важи и за софтуерите, които преводачите използват – проверка за еднаквост на конкретните елементи и термини.

Ако има преведени мерни единици в текста, следва да се преведат всички такива.
 
  1. Проверка и редакция

Може да звучи логично, че преведеният текст трябва да се провери преди да се издаде, но това често не се прави. Или се прави половинчато.

Проверката трябва да включва в себе си не само правопис, пунктуация и граматика, но и проверяване на всички дати, данни и източници в текста. Често проверката на данни в текста е по-важна от някоя пропусната запетая, въпреки че второто също не трябва да се допуска.

В много случаи проверката на текст включва и редакция. Редакцията е процес на преглеждане на текста с цел подобряване качеството на написаното. Процесът се концентрира повече върху терминологията и структурата на изреченията и по-малко върху форматирането и оформлението, които ще разгледаме в точка 5.
 
  1. Оформление и форматиране

Финалните оформление и форматиране на текста много често са от съществена важност за крайния резултат, който трябва да се постигне.

В това се включва удебеляване и подчертаване на думи, използване на курсив, номериране и разделяне на текста на лесни за четене параграфи.

Дългите параграфи и абзаци, присъщи за книги, са абсолютно мъчение за потребителите, консумиращи информация в интернет, най-често на малкия екран на телефона си.

Така тези нерядко смятани за „козметични“ промени често са решаващ фактор за ефективността на текста.


Тези пет ключови фактора ще допринесат много за резултатите, които ще доведат до един успешен превод. Ако не искате да разчитате на принципа „проба-грешка“, а желаете да работите с професионалисти, които да гарантират представяне на най-добрата Ви страна, свържете се с най-добрия партньор за преводи и локализация на Вашия бизнес.
Submit now
Изпрати ни твоето мнение за тази статия