Blog
Особености при превода на медицински документи

Особености при превода на медицински документи


Медицинският превод е строго специализиран вид, при който отличното владеене на чужд език не е единственото изискване за изготвяне на професионален превод. Преводачът трябва да има задълбочени познания както по езика на превода, така и по езика на оригинала, но също и да има опит в конкретната медицинска област.  

Медицинската индустрия практически си има свой собствен език. Важно е преводаческата фирма да възложи изпълнението на преводач със солидни знания по темата и умение да разбира съдържанието на документа, който трябва да бъде преведен. Ако на преводача му липсва практически и академичен опит в областта, тогава той не е правилният човек за медицински преводи.


Кой тогава е най-подходящ за тази изключително отговорна работа?
 
Идеалният човек за превод на епикризи и медицински изследвания използва точна терминология! Предимство би било познаването на гръцки и латински езици. Освен това тук не са допустими никакви отклонения и интерпретации на текста. С други думи, преводът трябва да се придържа изцяло към оригинала. Изпълнителят на тази отговорна работа задължително трябва има предишен опит в превода на медицински документи. Друго важно условие е същият да има достъп до специализиран речник, както и до допълнителни справочни материали в различни области на медицината като анатомия, биохимия, фармация и т.н. Понякога е необходимо да се направят и консултации с медицински лица, за да се изяснят всички особености.  
 

А кои са най-големите препятствия при превод на медицинска документация?
 
Несъмнено това е разшифроването на съкращенията. При едни от най-често превежданите документи в тази област – епикризите, те се срещат в изобилие. Нерядко едно съкращение може да обозначава различни неща и това поставя дори медици от друга специалност пред затруднение в разбирането им. Друга трудност при съкращенията е когато част от тях са транскрибирани от латиница (с кирилица), а останалите са на кирилица. Голямо предизвикателство, с което се сблъскват преводачите на медицински изследвания и документи, е разчитането на ръкописен текст. Много често той е неразбираем и е препоръчително клиентите да поискат разчитането му от лекаря. Нерядко преводачите са поставени и в ситуация, в която се налага да работят над документи, в които има допуснати грешки – пропуснати думи, погрешно изписани специфични термини, неправилна и изменяща смисъла пунктуация – всичко това усложнява работата по превода на епикризи и медицински документи като цяло.
Отличното владеене на изходния и целевия език, както и опитът в конкретната сфера спомагат не само за по-качествен, но и за по-бърз превод, което често е ключово, ако случаят е спешен. Бързината на превода, обаче, не трябва да води до претупването му. Медицинските преводи са много отговорна работа и всички изследвания, както и цифрите в тях, трябва да се проверяват многократно преди предаване на поръчката.
Трябва да се има предвид, че при този вид превод нерядко се случва текст от няколко страници да отнеме толкова време, колкото издирването само на едно единствено съкращение или термин. Затова, при възможност, се препоръчва клиентите да отделят достатъчно време и да не възлагат изпълнението в последния момент.
Медицинските преводи трябва да се извършват с изключително голямо внимание, тъй като евентуалните грешки биха могли да доведат до неправилни предписания, лечение и съответно до тежки последици. Не възлагайте своя медицински документ за превод на когото и да е и без да предоставите допълнителна информация. Обяснете на преводаческата фирма къде ще послужи документът, за каква цел Ви е необходим преводът и в какъв срок – всички тези сведения ще спомогнат за подбиране на най-подходящия преводач и съответен коректор и/или редактор.  
Submit now
Изпрати ни твоето мнение за тази статия