Blog
Особености при превода на юридически документи

Особености при превода на юридически документи

Юридическите преводи (правните преводи) представляват превод на документи, съдържащи текст от областта на правото. Тези документи са част от международния документооборот.

Както и при медицинските преводи, само задълбочени познания по чуждия език не са достатъчни за извършване на качествен превод на юридически документи. Преводачът задължително трябва да притежава значителен опит в правните преводи, за да предаде възможно най-точно смисъла на документа. Често се налага и извършване на консултация с юрист за тълкуване на неясни моменти с цел правилен превод.

Една от най-големите трудности при този вид преводи е, че оригиналният текст се създава в рамките на една юридическа система, а при неговия превод се прилага терминология от друга юридическа система. По тази причина тук следва да се осигури не само точност на превода, но и еднозначност на трактовката. Нито „приблизителност“, нито „буквалност“ могат да постигнат правилен резултат.

В този ред на мисли, в преводите на правни документи не трябва да се допускат свободни и двусмислени трактовки. Това единствено би довело до нарушаване правата на заинтересованите лица. Препоръчително е юридическият превод да се извършва от професионален преводач, запознат с традициите на юридическата практика и актуализиращ непрестанно своите знания и компетенции.

Именно тук идва ролята на преводаческата агенция. При превод на специализирани юридически текстове е важно проектният мениджър да избере точен преводач или екип от преводачи, а не да възложи превода на обичайния преводач, комуто възлага бланковите и неспециализирани документи.

Друга особеност при превод на правни документи е конфиденциалността, която трябва да се спазва при работа с такива документи. Наред с прецизността на превода, АТИ БГ подхожда и с изключително внимание към Вашите лични данни и корпоративна информация. При превод на поверителна документация изискваме всеки преводач, който има достъп до документите, да подпише декларация за конфиденциалност.
 
Някои от видовете документи, за които предоставяме услугата юридически превод, са:
 
  • дружествени документи,
  • пълномощни,
  • устави,
  • съдебни и нотариални актове,
  • искови молби,
  • договори,
  • тръжна документация,
  • съдебни решения,
  • свидетелства за съдимост,
  • съдебни експертизи.
Съпътстващи услуги

Преводът на правни документи често е съпътстван от легализация на изходния български документ или от заверка на превода на чуждестранния документ, за целите на валидността им в страната на местопредназначение.

Свържете се с нас, за да получите повече информация относно съответния ред и процедури по легализация и заверка на Вашите документи, а също така и за да получите персонална оферта, съобразена със сроковете и броя документи.    
Submit now
Изпрати ни твоето мнение за тази статия